22 nov

Ny e-bok: En verld i dödsryckningar av Martialis

Martialis - En verld i dodsryckningar-mellan

”I veten alla, huru mycken fruktlös möda man gjort sig för att utfinna något sätt att komma i korrespondens med himlakropparnes inbyggare, ifall sådana finnas, och att problemet allt hittills förblifvit olöst. I skolen derför nog ej vilja tro mig, om jag säger er, att nyckeln till hemligheten ändtligen är funnen. Det är den gamla historien om Kolumbi ägg. Säger det ej sig sjelf, att om planeterna hafva några innevånare, skola dessa vara minst lika ifriga att komma i förbindelse med oss som vi med dem? Under det jag oupphörligen grubblat på något medel för en färd dit, ifall planeten Mars vore bebodd, har jag derför nu i snart 20 år oafbrutet observerat endast denna planet. Och, mina damer och herrar, min långa väntan har ändtligen krönts med framgång; jag har iakttagit signaler och än mera: jag har besvarat dem och tydligen funnit, att mina svar blifvit uppmärksammade. Jag vet alltså, att planeten är bebodd, och reser derför dit.”

Professor Lundström har bjudit hem reportrar från alla stora tidningar för att låta dessa ta del av ett synnerligen märkligt offentliggörande, när paviljongen de befinner sig i plötsligt lyfter från marken. Det blir början på en resa som slutar först på den främmande planeten Mars.

En verld i dödsryckningar av signaturen Martialis är ett mycket tidigt exempel på en svensk rymdreseroman. Affronts utgåva är den första sedan boken gick som följetong i Svenska Familj-Journalen Svea år 1888. Boken ingår i Affronts serie ”Svensk SF från förr”, där äldre svensk fantastik ges ut i digitalt format.

Köp e-boken för en liten slant i webbutiken.

18 nov

Gratis kortroman: I tjugonde århundradet av Yngve

Yngve - I tjugonde arhundradet-mellan

”Ett undervattensfartyg, som vida öfverträffar alla andra, såväl i afseende på hastighet, lätthet att manövrera som att hastigt kunna höja och sänka, står till mitt förfogande. Med denna båt afseglar jag redan i natt för att spionera på den ryska flottan och hindra den så mycket som möjligt. Och hör, herr Winter, jag ämnar göra er det förslaget att följa med mig i stället för hären som frivillig.”

Luftskepp, avancerade ubåtar och och stormakter på krigsstigen utgör stommen i signaturen Yngves fantastiska kortroman I tjugonde århundradet från 1898. Boken ingår i Affronts serie ”Svensk SF från förr”, där äldre svensk fantastik ges ut i digitalt format.

Ladda ner i epub-format.