05 aug

”De tre männen från månen” av Julius Regis – smakprov ur Maskinblod

maskinblod-stor

Utdrag ur ”De tre männen från månen” av Julius Regis. Läs hela novellen i antologin Maskinblod som släpps 14 augusti.

”Håll vakt vid apparatbordet och rapportera, om något nytt inträffar”, befallde jag och stängde dörren. En enslig lampa, darrande för maskinens stötar, belyste knapphändigt korridoren. Då jag kom upp på bryggan, slog nattluften mig till mötes och jag såg styrmannens ansikte, skarpt tecknat i månljuset. Han iakttog månen, synbarligen glömsk av allt ombord.

”Vad är det?” frågade jag. Han svarade ej.

I nästa ögonblick stirrade jag med vidöppna ögon in i den blanka skivan med dess sällsamma karta i svart och guld; den hade nu flyttat sig cirka 20° mot sin nedgång. Det sved i ögonen, som om jag länge sett mot en vit lampkupa, men icke desto mindre upptäckte jag omedelbart, vad som så frapperat min gode styrman.

Liksom en mal avtecknar sig mot kupan, avtecknade sig mot månens yta ett äggrunt föremål, som passerade nedåt med stor hastighet.