11 sep

”Människans odödlighet – vetenskapens sista triumf” av Harald Wägner – novell i Maskinblod 3

”Människans odödlighet – vetenskapens sista triumf” av Harald Wägner

I varje del i Maskinblod ingår minst en äldre svensk berättelse. I Maskinblod 3 är det ”Människans odödlighet – vetenskapens sista triumf” av Harald Wägner.
Harald Wägner föddes 1885 och dog 1925. Han skrev deckare, äventyrsromaner och noveller, och arbetade även som journalist (i Dagens Nyheter skrev han under pseudonymen Cobra). Novellsamlingen Lögn och förbannad dikt (1913) innehåller flera fantastiknoveller, däribland ”Människans odödlighet – vetenskapens sista triumf” som är en betraktelse över odödlighet och människans dårskap.

Smakprov

Professor Pletjnikov vek ihop sitt manuskript och lade det i ett kuvert för att morgonen därpå skicka det till tryckeriet. Han skulle just resa sig och gå in i sin sängkammare, då betjänten kom in med ett kort. Professorn tog det och läste: Monsieur Anthrope.
Han kastade en blick på klockan, som visade elva.
”Jag kan inte ta emot nu.”
”Herrn säger att han har åhört professorns föredrag i afton.”
Nåja, tänkte professorn. Kanske han har något att säga, som kan ha sitt intresse att höra innan föredraget befordras till trycket. ”Bed monsieur Anthrope komma in!” sade han.
Betjänten gick ut och öppnade dörren för en herre i modärn aftondräkt, med hatten under armen och svarta handskar på händerna.
”Professor Pletjnikov, god afton!” hälsade han avmätt, när han kommit in.
”God afton!” sade professorn och böjde på huvudet med värdighet, i det han med en artig gest visade den främmande en stol. ”Min herre har tillkännagivit att ni önskar tala med mig om mitt föredrag i afton, Människans odödlighet, och om ni lovar att vara skonsam mot min nattsömn, skall jag höra på er. Vad önskar ni veta av mig?”
Främlingen smålog.
”Ingenting”, sade han, ”som jag icke vet förut. Kanhända blir det ni, som kommer att fråga mig.”