Om förlaget

Affront förlag ger ut litteratur av svenska författare, företrädesvis inom science fiction och fantastik.

Förlaget nås på e-postadressen:
e-posta

Manus och förfrågningar
Förlaget är ej intresserat av att bli skickat manus eller reklam. Svar på övriga förfrågningar kan dröja.

Recensionsexemplar
Vi skickar gärna recensionsexemplar av våra böcker.

Pressbilder
Högupplösta omslags- och författarbilder finns på de enskilda bok- och författarsidorna.