13 jun

Sommarens och höstens utgivning på Affront

Maskinblod

Antologi med svenska science fiction-noveller. Medverkande författare är Susanne Samuelsson, Love Kölle, Lars Östling, AR Yngve, Patrik Centerwall, Julius Regis, Anna Blixt, Eva Holmquist, Börje Crona, Saga Torstensson, Helena Nyblom, Peter Öberg, Pia Lindestrand, Robin Karlsson, Bill Persson, Oskar Källner och KG Johansson. Utkommer 1 augusti 2013

E-böcker

Börje Cronas samlade sf-produktion

Romaner
Kling vid rymdpolisen Utkommer hösten 2013
Farlig är jorden Utkommer hösten 2013

Novellsamlingar
Kosmisk musik Utgiven maj 2013
Stjärnornas Fred Utgiven maj 2013
Något gott i 2080 Utkommer juni 2013
Mannen från April Utkommer juni 2013
Rymden är rund Utkommer hösten 2013
Brudar och bröder Utkommer hösten 2013

Svensk SF från förr

Julius Regis: Vid de sex kaptenernas bord (novellsamling från 1925) Utgiven juni 2013
Axel Klinckowström: Skräck över Norden (roman från 1935) Utgiven juni 2013
Johan Peter Krok: Min första resa under ett riks-gästabud i norra delen af månen (roman från 1829) Utgiven juni 2013
EN Antilithander: Stockholm om hundra år härefter (novell från 1890) Utkommer juni 2013
Bertil Cleve: Resan till Mars (roman från 1939) Utkommer juli 2013
Gustaf Björlin: En framtidssaga (kortroman från 1876) Utkommer juli 2013
Vladimir Semitjov: 43.000.000 mil i världsrymden (roman från 1936) Utkommer hösten 2013