23 aug

”Sorgens flykt” av Helena Nyblom – smakprov ur Maskinblod

maskinblod-stor

Utdrag ur ”Sorgens flykt” av Helenea Nyblom. Läs hela novellen i antologin Maskinblod.

Plötsligt lyfte hon sitt hufvud och lyssnade. Långt, långt borta, som om det kom från solstrålarne, som döko ned mot horisonten, klang ett underligt ljud. Det lät som när två tunna silfverplattor dallrande klinga mot hvarandra.

”Hvad är detta?” frågade Sorgen. ”Hvarifrån kommer denna klang?”

”Det är cymbalerna från Olympen, som helsa Glädjen välkommen tillbaka”, svarade luftens andar.

”Har Glädjen någonsin varit borta från Olympen?” frågade Sorgen.

”En dag”, svarade luftens andar. ”En dag var Glädjen borta för att besöka jorden.”

”Och jordens barn, gjorde de icke allt för att med våld hålla Glädjen kvar?” frågade Sorgen.

”Människorna kastade stenar efter Glädjen”, svarade luftens andar.

Då log Sorgen på sitt eget glädjelösa sätt, och hon satte sig åter med armen stödd mot knät och hakan hvilande i handen och såg ut öfver det böljelösa hafvet, der solen hade sjunkit.