18 nov

Gratis novell: ”Saga om Erik hin Götske” av Olof von Dalin

 

Olof von Dalin - Saga om Erik hin Gotske-mellan

Jag såg up öfwer mig ett grufweligen stort Ansikte, hwars Näsa war öfwer tio gånger längre än Jag: Hals, Axlar, Bröst, Armar och alla Lemmar swarade riktigt däremot: Jag begynte då Dömma at jag låg på ett Papper, at denna hiskeliga resen hade strödt mig ur sin Sandbössa på sin Skrift, at Stenarne, som jag medfölgt, woro för honom små sandkorn, och at jag i hans Ögon måtte wara et mäkta litet Diur: Han märkte mig ock: Mig tycktes på hans widlyftiga anletes rörelser, at han undrade nästan så mycket som jag, men med mindre Förskräckelse.

”Saga om Erik hin Götske angående fåfängan af wår inbillade makt, högmål och angelägenheter” av Olof von Dalin ingår i Affronts serie ”Svensk SF från förr”, där äldre svensk fantastik ges ut i digitalt format. Den om Gullivers resor påminnande historien publicerades ursprungligen 1734.

Ladda ner i epub-format.

17 nov

Ny e-bok: ”Vingar eller plan?” av A la Jules Verne

A la Jules Verne - Vingar eller plan-mellan

Mr John Howard – den anspråkslöse amerikanaren låtsade aldrig om sin professorstitel – emottog ett bref af följande lydelse: ’Högtärade Herre! Om jag känner er rätt, så behöfver jag endast säga att det gäller flygproblemets lösning, för att ni utan tvekan skall begagna er af den täckvagn, som skall hålla utanför ert hus i afton kl. 8 för att föra er till en plats, som jag önskar hålla okänd.’
Och det behöfdes verkligen ej mera, för att man skulle kunna vara ganska säker om att finna mr Howard på väg till ”flygproblemets lösning” mellan kl. 8 och 9 på aftonen, naturligtvis i sällskap med sin revolver.

Novellen ”Vingar eller plan?” av signaturen A la Jules Verne ingår i Affronts serie ”Svensk SF från förr”, där äldre svensk fantastik ges ut i digitalt format. Ursprungligen publicerad 1897.