08 okt

Claes-Magnus Bernsons nya kortroman Drömmarnas boning

drommarnasboning_omslag_stor

Idag, 8 oktober, släpps Claes-Magnus Bernsons nya kortroman Drömmarnas boning.

En repressiv anda råder och allt känns tomt på den framtida forskarstationen Drömmarnas boning. I alla fall om man får tro O.R. Mannheim, som ger sig i kast med att skriva en kritisk rapport om missförhållandena på stationen. Olika slags bevis läggs fram som ska vittna om orättvisor, och rapportförfattaren skyr få retoriska medel i sin kamp mot dem han identifierar som fiender på stationen. Är berättarens bedyranden om oegentligheter sanna? Eller utslag av paranoia?

Claes-Magnus Bernson är bosatt i Helsingborg. Han debuterade i januari 2014 med kortromanen Underjordarna. Bernson har också medverkat i kulturskriften Gläntas Framtidsencyklopedi samt i Affronts antologi Maskinblod 2.