A la Jules Verne: ”Vingar eller plan?” (novell)

A la Jules Verne - Vingar eller plan_mellan

Mr John Howard – den anspråkslöse amerikanaren låtsade aldrig om sin professorstitel – emottog ett bref af följande lydelse: ’Högtärade Herre! Om jag känner er rätt, så behöfver jag endast säga att det gäller flygproblemets lösning, för att ni utan tvekan skall begagna er af den täckvagn, som skall hålla utanför ert hus i afton kl. 8 för att föra er till en plats, som jag önskar hålla okänd.’
Och det behöfdes verkligen ej mera, för att man skulle kunna vara ganska säker om att finna mr Howard på väg till ”flygproblemets lösning” mellan kl. 8 och 9 på aftonen, naturligtvis i sällskap med sin revolver.

Novellen ”Vingar eller plan?” av signaturen A la Jules Verne ingår i Affronts serie ”Svensk SF från förr” där äldre svensk fantastisk litteratur ges ut i digitalt format.

Ursprungligen publicerad 1897. E-bok utgiven november 2013.
ISBN: 978-91-87585-17-3