Acke Castner: Herr Linders revansch

Acke Castner - Herr Linders revansch_mellan

Så kom den dag, då de fem dreadnoughts på vilka den edisonska uppfinningen först monterats, ångade upp på New Yorks redd. En deputation av unga, vitklädda flickor från The Fifth Ave, vilkas namn ävenledes med fetstil uppräknades i tidningarna, gick ombord och överlämnade till var och en av officerarna en blombukett och en kyss – och så ångade de fem dreadnoughts i väg, konvojerande några med livsmedel för England lastade ångare och åtföljda en bit till havs av en vimlande flottilj lustjakter med musikkårer och festklädda människor.
Så gingo några timmar. Telegrafisterna i den militära marconistationen stodo i oavbruten förbindelse med chefsfartyget. Käcka och segervissa ord utbyttes. Mot kvällen hördes plötsligt några oartikulerade ljud i apparaterna – så blev allt tyst. De fem dreadnoughts voro spårlöst försvunna.
På natten väcktes New York av en rad oavbrutna, våldsamma explosioner. På morgonen låg på redden en tysk flotta, och staden var besatt av tyska trupper.

Europa, 20-tal. Herr Linders vän, professor Paul, har uppfunnit ett elektriskt vapen som kommer att ändra förutsättningarna för den moderna krigföringen. Med uppfinningen i sin hand sätter Herr Linder en storslagen plan i verket, en plan som kommer att förändra Europas framtid för alltid, och skriva in hans namn i historien.

Herr Linders revansch ingår i Affronts serie ”Svensk SF från förr” där äldre svensk fantastisk litteratur ges ut i digitalt format.

Ursprungligen publicerad 1921. E-bok utgiven november 2013.
ISBN: 978-91-87585-16-6