Gustaf Björlin: En framtidssaga

Gustaf Bjorlin_En framtidssaga_mellan

Striden var icke längre en strid, den var ett slagtande, ett blodbad i stort. Blodet sjöd i mina ådror, då jag såg fienden nästan utan motstånd nedskjuta våra krigare. Det var omöjligt för mig att längre styra mina känslor. Jag skyndade ned för bergsluttningen, från hvilken jag hittills åskådat striden. De spridda qvarlefvorna af första brigaden hade tagit ställning i skogsbrynet vid foten af den samma och hit hade äfven våra sista reserver framryckt till understöd. Jag grep ett gevär från en fallen beväringsyngling och slöt mig till den yttersta skyttegruppen på venstra flygeln.

Vad händer när Sveriges militära trupper inte är stora och nog väl utrustade? Jo, då kommer ryssen och invaderar! Gustaf Björlins kortroman ”En framtidssaga”, ursprungligen publicerad 1876, tillhör den än idag gångbara ryssinvasionsgenren och skildrar ett Sverige i den nära framtiden som utsätts för hårda prövningar när jätten i öst sätter siktet hitåt.

Kortromanen ingår i Affronts serie ”Svensk SF från förr” där äldre svensk fantastisk litteratur ges ut i digitalt format.

Ursprungligen publicerad 1876. E-bok utgiven juli 2013.
ISBN: 978-91-87585-06-7