Julius Regis: Mannen som kände Saltsjöodjuret (novell)

Julius Regis - Mannen som kande Saltsjoodjuret_mellan

”Hur mycket af det som ägt bestånd sedan urminnes tider är det ej som konstaterats först i våra dagar. Skärgården har som ni vet en ytterst talrik sälstam: sälar äro ganska djärfva djur, men hur många gånger tror ni att hvarje särskild säl blir iakttagen af ett mänskligt öga? Många kanske aldrig. Hur mycket mera sällan bör ej då den skygga plesiosauren, som kanske här i Östersjön räknas i ett par tjog individer, hur mycket mera sällan bör inte han uppmärksammas. Hafsdjupens hemligheter äro ännu i mångt och mycket olösta; min tanke är att större öfverraskningar vänta än denna.”

I ”Mannen som kände Saltsjöodjuret” får en journalist chansen att ackompanjera en utländsk forskare på en expedition i Stockholms skärgård där denne tror sig kunna finna svaret på gåtan med de mystiska havsodjur – som Loch Ness-odjuret – som skådats i olika delar av världen.

Novellen publicerades ursprungligen 1912 och ingår i Affronts serie ”Svensk SF från förr” där äldre svensk fantastisk litteratur ges ut i digitalt format.

Ursprungligen publicerad 1912. E-bok utgiven januari 2014.
ISBN: 978-91-87585-20-3