Olof von Dalin: Saga om Erik hin Götske (gratis novell)

Olof von Dalin - Saga om Erik hin Gotske_mellan

Ladda ner i epub-format.

Jag såg up öfwer mig ett grufweligen stort Ansikte, hwars Näsa war öfwer tio gånger längre än Jag: Hals, Axlar, Bröst, Armar och alla Lemmar swarade riktigt däremot: Jag begynte då Dömma at jag låg på ett Papper, at denna hiskeliga resen hade strödt mig ur sin Sandbössa på sin Skrift, at Stenarne, som jag medfölgt, woro för honom små sandkorn, och at jag i hans Ögon måtte wara et mäkta litet Diur: Han märkte mig ock: Mig tycktes på hans widlyftiga anletes rörelser, at han undrade nästan så mycket som jag, men med mindre Förskräckelse.

”Saga om Erik hin Götske angående fåfängan af wår inbillade makt, högmål och angelägenheter” av Olof von Dalin ingår i Affronts serie ”Svensk SF från förr” där äldre svensk fantastisk litteratur ges ut i digitalt format.

Ursprungligen publicerad 1734. E-bok utgiven november 2013.